Vásárlási információk - ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon-Hungarikum Kft. (Székhely: 2724 Újlengyel, Határ u. 31. Cégjegyzékszám: 13-09-140403) által a www.hungarikumbolt.hu weboldalon üzemeltetett Hungarikumbolt web áruház által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Általános feltételek, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.hungarikumbolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Hungarikumbolt) keresztül történik, ezzel jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A web áruházban történő vásárlás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.2. A Hungarikumboltban a vásárlás elektronikus úton, vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, azzal, hogy a Felek a megrendelés részleteit később telefonon, vagy E-mailben pontosíthatják, módosíthatják. A telefonon leadott rendelést a Hungarikumbolt ügyfélszolgálata rögzíti.

1.3. A www.hungarikumbolt.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 

1.5. A Hungarikumbolt webáruház Magyarország teljes területén biztosítja a házhoz szállítást. Jelenleg kizárólag Magyarország területén tudjuk teljesíteni a megrendeléseket, kiszállítást.

1.6. Üzemeltető, ügyfélszolgálat:

Név:

Pannon-Hungarikum Kft.

Székhely / posta cím:

2724 Újlengyel, Határ u. 31.

Iroda / ügyfélszolgálat:

2724 Újlengyel, Határ u. 31.

Központi e-mail:

info@hungarikumbolt.hu

Tel. / fax:

06 29 385-045

Mobil:

06 70 622-7853

Cégjegyzékszám:

Cg.13-09-140403 (Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság)

Adószám:

22939375-2-13

Ügyvezetők:

Máthé-Kovács Edina, Máthé-Márk

Kereskedelmi nyilvántartás:

Újlengyel Községi Önkormányzat – Jegyző
2724 Újlengyel, Kossuth L. út 69.
Nyilvántartásba vételi szám: 6 / 2011.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-61821/2013.

 

2. Általános vásárlási információ, regisztráció

2.1. A Hungarikumbolt webáruházból történő vásárláshoz nincs szükség előzetes regisztrációra, a vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok megadása a megrendelési folyamat során is lehetséges. Előzetes regisztráció esetén azonban a későbbiekben gyorsabban leadható a megrendelés, illetve teljes körűen igénybe vehető a kedvezményrendszer (pl. hűségpontok gyűjtése).

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszava illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Beállításaim menüpontban van lehetőség.

Aktív megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy e-mail címeinken van lehetőség.

2.3. Webáruházunkban alapvetően saját raktárkészletről történő értékesítés történik, a gyors kiszolgálása érdekében. Amennyiben valamely termékből nem tartunk raktárkészletet, úgy azt a termék mellett feltüntetjük. A raktárkészletről történő értékesítés mellett is azonban előfordulhat, hogy a megrendelni kívánt mennyiség éppen nem áll rendelkezése. Ez esetben a jellemzően 2-3 munkanapos szállítási határidő várhatóan nem tartható, melyről a megadott elérhetőségeken (elsődlegesen telefonon) értesítünk, s amennyiben ez nem felel meg, lehetőség van a megrendelést módosítani, törölni.

2.4 A Hungarikumbolt webáruházban kiskereskedelmi értékesítés történik, ezért az itt vásárolt termékek továbbértékesítése nem lehetséges. Nagykereskedelmi tevékenységünkről az ügyfélszolgálattól kérhet felvilágosítást.

 

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, esetlegesen a termékek használatára vonatkozó utasításokat az adott árucikk információs oldaláról, illetve – amennyiben az adott termék ilyennel rendelkezik – a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a megvásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merül fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

3.2. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a www.hungarikumbolt.hu weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. Vételár

A termékek mellett feltüntetett árak a hatályos ÁFA összegét tartalmazzák, a szállítás díját nem. A szállítási költségről azonban a megrendelés befejezése előtt egyértelmű tájékoztatást adunk, így a megrendelés végösszege már minden esetben tartalmazza a szállítási költséget, ill. adott esetben az utánvétel többlet díját is. Az árak egységárak, melyek egy darab termékre értendők, kivéve azon termékeknél, melyek zárt dobozban, csomagban találhatók. Ez esetben a képen látható csomagban, dobozban / díszdobozban található valamennyi termék árát tartalmazza az egységár. Több terméket magában foglaló egységár esetén a csomag tartalmát a leírás pontosan tartalmazza.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. s a folyamatban lévő megrendelésekre nem vonatkozik. Előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától kirívóan eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os áron, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató Hungarikumbolt weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

4. Szállítási feltételek

4.1. A Hungarikumbolt web áruházban rendelt termékek kiszállítását alapvetően a SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT végzi. Szolgáltató saját szállítóeszközzel is jogosult kiszállítani a csomagot, mely a szállítási díjat nem befolyásolja.

A Szolgáltató a megrendelt árut díjmentesen házhoz szállítja, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a 25 ezer (huszonötezer) forint összeget.

A fentiektől eltérő megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli az alábbi táblázatban foglaltak szerint, mely fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kiszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, és csak az alábbi feltétel teljesülése esetén érvényes az ingyenes kiszállítás:

Rendelési érték (Bruttó, Ft)

Bruttó szállítási díj (Ft)

Utánvétes fizetési mód választása esetén a többlet díj

(Bruttó, Ft)

1 – 19.999 Ft

1.250.- Ft

+ 440.- Ft

20.000 Ft-ot elérően

INGYENES

+ 440.- Ft

Pick Pack Pont (20.000 Ft-ig)

690 Ft

 

A megrendelt termékek személyes átvételre jelenleg nincs lehetőség. Ügyfélszolgálati irodánk címén az esetleges visszáruk fogadása, panaszkezelés, egyéb személyes ügyfélszolgálati ügyintézés történik.

Amennyiben lézergravírozás kért az Ügyfél, úgy az várhatóan 2 munkanappal meghosszabbítja a kiszállítást, melynek időpontját azonban előzetesen egyeztetjük.

4.2. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek teljes vételárát (beleértve a szállítási költséget is) nem befolyásolja.

4.3. A www.hungarikumbolt.hu weboldalon feltüntetett szállítási határidők tájékoztató jellegűek.

4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak sértetlenségét ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, lehetőleg még a futárszolgálat képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálja. A jelen pont nem korlátozza Ügyfél elállási és panasztételi jogát, illetve a szavatossági, jótállási kötelezettségeket.

4.5. A www.hungarikumbolt.hu weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.6. A rendelések feldolgozása és postára adása, vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket általában nem dolgozunk fel. Ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása és futárszolgálatnak történő átadása a következő munkanapon kezdődik meg.

 

5. Fizetési feltételek, számlázás

5.1 A Hungarikumboltban a megrendelt termékek, szolgáltatások árát az alábbi módokon egyenlítheti ki az Ügyfél:

a.) Utánvétes fizetés

SPRINTER Futárszolgálat részére a csomag kézbesítésekor, melynek többletköltsége bruttó 440 Ft.

b.) Előreutalás bankszámlára

A megrendelésben visszaigazolt összeget a Pannon-Hungarikum Kft. K&H Banknál vezetett 10402128-50526572-53771010 számú bankszámlájára kell átutalni, a megrendelés azonosító megadása mellett.

Előreutalás esetén a csomag a vásárlási összeg fenti bankszámlán történő jóváírását követően kerül feladásra. Előreutalás esetén a fizetési határidő 8 nap, melynek elteltét követően ügyfélszolgálatunk megpróbál kapcsolatba lépni a vásárlóval. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, úgy a megrendelést követő 15 napon túl a megrendelés törlésre kerül.

c.) Bankkártyás fizetés

A vásárló elindítja a megrendelést a webáruházban, majd fizetéskor átkerül a K&H Bank Zrt. biztonságos online fizetési oldalára, ahol megadja a bankkártya információkat (a bankkártya adatokat kizárólag a bank kezeli). A fizetés sikeres vagy sikertelen eredménnyel végződik, és a vásárló visszakerül a webáruház oldalára. Tranzakció eredményéről a Bank értesíti a Hungarikumbolt webáruház rendszerét, ha a terhelés sikeres, a fizetés megtörténtnek minősül.

Elfogadott bankkártyák:

5.2 A Pannon-Hungarikum Kft. számlát állít ki az ügyfélnek a megrendelt termékek vételáráról, és a kiszállítás költség összegéről. A számlát az ügyfél az áruval együtt kapja meg, vagy postai úton, az ügyfél által a megrendelésben megadott címre.

A szállítólevél avagy számla tartalmával kapcsolatos kifogás, annak átvételétől számított lekésőbb 5 napon belül terjeszthető elő írásban (posta, fax, vagy e-mail útján), indokolással ellátva Szolgáltatónak címezve. Amennyiben az ügyfél e határidőn belül nem emel kifogást, úgy a szállítólevelek, illetve a számlák tartalma igazoltnak és elfogadottnak tekintendő.

 

6. Kedvezményrendszer, akciók, nyereményjátékok

6.1 Web áruházunk az alábbi kedvezményeket nyújtja vásárlóinak:

a.) Hűségpont rendszer (jutalom pontok)

A hűségpont rendszert visszatérő vásárlóink számára alakítottuk ki. Minden regisztrált megrendelő a vásárlásai után automatikusan hűségpontokat kap. Ezeket a pontokat később bármikor be lehet váltani. Minden levásárolt bruttó 100 Ft után 5 hűségpontot írunk jóvá (szállítási díj után nem jár pont). 1 hűségpont 1 Ft értékben váltható be a következő vásárlásnál. Tehát pl. 10.000 Ft-os vásárlás után 500 pontot írunk jóvá (500 Ft értékben).

b.) Mennyiségi árkedvezmények:

A web áruházban egyedileg kerülnek meghatározásra és kiírásra, az ott meghatározott feltételek szerint.

c.) Kupon:

Egyedi kupon kód felhasználásával egyszer, vagy többször felhasználható %-os, vagy fix összegű kedvezményt vehet igénybe azon vásárló, aki valamilyen akció, vagy marketing kampány részeként kuponkód birtokosa lesz. A kuponkód átadásával egyidejűleg kerülnek ismertetésre az adott kupon felhasználásának feltételei.

d.) Ajándékutalvány:

Az ajándékutalvány egyszeri fix összegű kedvezményt vehet igénybe azon vásárló, aki ajándékutalvány (ajándékutalvány kód) birtokosa lesz. Az ajándékutalvány átadásával egyidejűleg kerülnek ismertetésre az utalvány felhasználásának feltételei.

 6.2 Szolgáltató megjelentethet rövid lejáratú ajánlatokra vonatkozó akciókat, amelyek az akció időtartama előtti és utáni áraktól eltérő árakat tartalmazhatnak. A rövid lejáratú ajánlat az internetes áruházban való megjelenéssel egy időben lép érvénybe, és csak a megjelenés időtartama alatt beérkező megrendelésekre érvényes. Az eseti akciók a www.hungarikumbolt.hu weboldal megfelelő részén / részein kerülnek kiírásra. Az akció feltételeit, tartalmát, időtartamát a mindenkori akciós felhívás tartalmazza.

6.3 Az adott megrendelésre, avagy ügyfélre Szolgáltató egyedi kedvezményt is megállapíthat, a vonatkozó kedvezmény összege külön megjelölve kerül feltüntetésre a számlán.

6.4 A Pannon-Hungarikum Kft. az általa üzemeltetett hungarikumbolt.hu, ill. a facebook.com/hungarikumbolt oldalakon nyereményjátékokat indíthat, melynek külön szabályzatot alkot, s tesz elérhetővé a játék meghirdetésekor.

 

7. Panaszkezelés, elállás joga, módja, következményei

7.1. Amennyiben a termék sérült, hibás, vagy egyéb okból nem felel meg az Ön számára, az 1.6 Üzemeltető pontban megadott elérhetőségeinken jelezze azt nyilatkozati formában. Panasz, termékreklamáció postai úton, faxon, vagy e-mailben is benyújtható. Amennyiben Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 30 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére.

7.2 Elállás esetén a Pannon-Hungarikum Kft. köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A vásárló köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.

7.3 A Pannon-Hungarikum Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat, ill. szállítási díjat megtéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

7.4 A termék visszaszolgáltatása történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodában (2724 Újlengyel, Határ u. 31.), vagy postai úton, vagy futárszolgálaton keresztül. Utánvételes küldemény átvételére nincs lehetőség.

7.5 Ha a vásárló a gyári csomagolással lezárt élelmiszer terméket felbontotta, a termék visszavételére nincs lehetőség (pl. felbontott lekváros üveg), ide nem értve a díszcsomagolás megbontását. Tehát a felbontás alatt élelmiszertermék gyári csomagolást kell érteni.

7.6 Ha a megrendelt termék hibás (károsodott), esetleg a szállítás során megsérült, vagy egyéb okból nem felel meg a vásárló számára, akkor a Pannon-Hungarikum Kft. térítésmentesen kicseréli. Ha a csere nem lehetséges, a vásárló választása szerint árengedményt biztosítunk, vagy elállhat a vásárlástól.

7.7 On-line bankkártyás fizetés, illetve előreutalás esetén a kártyabirtokos / vásárló részéről felmerült reklamáció esetén is a reklamációt az Üzemeltető/Ügyfélszolgálat pontban megadott elérhetőségeinken kell benyújtani postai úton, faxon, vagy e-mailben. Lehetőség van személyesen is panaszt tenni az ügyfélszolgálati irodában előzetesen egyeztetett időpontban, mely esetben jegyzőkönyv készül. Amennyiben előzetes fizetés (bankkártyás fizetés vagy előre utalás) esetén a csomagfeladás 3 munkanapon belül nem lehetséges, a vásárlóval felvesszük a kapcsolatot telefonon, vagy írásban, s tájékoztatjuk a csomagfeladás várható időpontjáról. Amennyiben ezen időpont nem felel meg a vásárlónak, úgy a megrendeléstől elállhat, s a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautaljuk az egyeztetett bankszámlaszámra.

7.7 Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 30 napos határidő lejárta előtt elküldték (Figyelem: Szolgáltató önkéntesen vállalja a 30 napos határidőn a jogszabály által előírt 14 nappal szemben). A nyilatkozat 30 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 7. pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

7.8 A Fogyasztó a vitás ügyeinek rendezése érdekében igénybe veheti az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot, mely a következő webcímen közvetlenül elérhető: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8. Jótállás (garancia), szavatosság

8.1. A termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

8.2 Élelmiszer-ipari termékek esetén Szolgáltató kizárólag hűtést nem igénylő élelmiszereket forgalmaz a Hungarikum bolt webáruházban.

 

9. Egyebek

9.1. A Hungarikum bolt mindent megtesz az informatikai biztonság érdekében, a rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését és az oldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

9.4. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

9.5. A tulajdonjog fenntartása

Minden kiszállított áru a teljes vételár kifizetéséig a Pannon-Hungarikum Kft. tulajdonában marad. Az ügyfél köteles a teljes vételár kiegyenlítéséig rendeltetésszerűen tárolni az árut, esetelegesen saját költségén gondoskodni az áru tűz-, víz-, vagy lopáskár stb. elleni biztosításáról.

9.6. A Pannon-Hungarikum Kft. (Hungarikumbolt) szeszes italt kizárólag 18. életévet betöltött személyek számára értékesít. Szeszes ital vásárlása esetén a 18. életév betöltéséről a megrendelési folyamat során nyilatkozni kell. Amennyiben a Pannon-Hungarikum Kft-nek a megrendeléskor, illetve annak teljesítésekor bármikor kétsége merül fel a 18. életév betöltésével kapcsolatban, illetve az erre vonatkozó nyilatkozat valóságtartalmával, úgy annak igazolására szólítja fel vásárlót, illetve megteszi a szükséges és lehetséges lépéseket annak érdekében, hogy szeszes ital 18 éven aluliak számára ne kerüljön értékesítésre.

9.7. Az Ügyfél önkéntesen jelentkezhet a Hungarikum bolt hírlevelére, azzal, hogy minden hírlevél tartalmaz egy leiratkozásra lehetőséget adó linket. A Szolgáltató a leiratkozási kérelmet elküldő Ügyfélnek a továbbiakban nem küld hírlevelet. Az Ügyfél regisztrált fiókja a leiratkozástól nem sérül és a hírlevélre történő újra feliratkozás biztosított.

9.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a módosítás a folyamatban lévő megrendelés teljesítésére nem alkalmazható, kivéve, ha az az Ügyfél előnyére szolgál.

9.9. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Dabas Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

9.10. Tájékoztatjuk ügyfeleinket a felügyeleti és fogyasztóvédelmi szervezetkről:

Felügyeleti szerv:

Újlengyel Község Önkormányzata

Dr. Szabó Tibor jegyző

2724 Újlengyel, Kossuth L. út 69.

Tel: 06 29 385-131, Fax: 06 29 385-937, E-mail: jegyzo@ujlengyel.hu

 

Fogyasztóvédelem:

Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

Tel: 06 29 561-200

weboldal: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/dabasi-jaras 

 

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Újlengyel, 2017. január 27.

 

Pannon-Hungarikum Kft.

 

Az ÁSZF mellékletei a mellékletre kattintva elérhetőek:

1. számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
2. számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató
3. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Bankkártyás fizetés: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, VISA, VISA Electron, V-Pay, JCB


Minden jog fenntartva: 2011-2016. Hungarikum bolt

Készítette : Webáruház készítés Netkreativ.hu